Termografia

Czym jest termografia?

To proces przeprowadzany przy wykorzystaniu metod badawczych, opierający się na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. W procesie termografii, zwanej także termowizją, stosuje się techniki bazujące na obserwacji oraz zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego emitowanego przez każde ciało o temperaturze własnej wyższej od zera bezwzględnego (−273,15 °C ). Termowizja w najprostszym ujęciu przekształca na obraz widzialny rezultaty detekcji promieniowania w paśmie podczerwieni konkretnego obszaru.

Na czym polega pomiar?

 • Termowizja opiera się na pomiarze fal elektromagnetycznych, które emitowane są przez ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Każde ciało o takiej temperaturze stanowi źródło promieniowania podczerwonego. Istnieje prosta zależność, im wyższa temperatura danego ciała, tym większa dawka promieniowania podczerwonego.

Badania wykonuje się z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Jest to urządzenie elektroniczne, które umożliwia przetwarzanie widma niewidzialnego promieniowania podczerwonego z powierzchni odległych obiektów na właściwe sygnały elektryczne przetwarzane na sygnały widzialne. Kamera termowizyjna wykorzystuje podstawowe prawa i zjawiska fizyczne, nie wprowadza także zakłóceń na mierzonym obszarze, co zapewnia bardzo dokładne wyniki pomiaru. Kamery termowizyjne – dostępne w ofercie Testo – profesjonalne urządzenia w dobrej cenie.

Wprowadzenie:

 

 

Między poszczególnymi pasmami widma elektromagnetycznego nie ma zasadniczej różnicy co do promieniowania. Wszystkie podlegają tym samym prawom. Tym, co je różni jest wartość długości fali.

Należy pamiętać, że widmo termowizyjne dzieli się na wiele obszarów długości fal, które można rozróżnić dzięki wykorzystaniu metod stosowanych przez detekcję promieniowania.

 

Zastosowanie

Termografia, znana także pod nazwą termowizja, znajduje zastosowanie najczęściej w:

 • sprzedaży i pośredniczeniu nieruchomościami, gdzie wykorzystywana jest do oceny faktycznego stanu obiektów, co ma istotne znaczenie dla ostatecznej ceny,
 • branży przemysłowej, gdzie stosowana jest przy diagnostyce maszyn, a także urządzeń oraz instalacji technologicznych i może zadecydować o unieruchomieniu pracy w razie wykrycia nieprawidłowości,
 • w branży budowlanej, gdzie pozwala ustalić nieszczelność izolacji termicznej budynku lub wykryć wady instalacji (m.in. grzewczych, chłodniczych, itp.),
 • w branży energetycznej, gdzie termowizja stosowana jest przy bezdotykowym (a więc bezpiecznym) przeprowadzaniu przeglądów szaf rozdzielczych, sterujących i ich obwodów elektrycznych, a także różnego rodzaju połączeń;
 • w branży ciepłowniczej, gdzie wykorzystywana jest przy badaniach stanu technicznego sieci ciepłowniczych, izolacji termicznej, a także sprawdzaniu pracy kotłów i szczelności kominów;
 • w branży elektronicznej, gdzie termografia znajduje zastosowanie przy kontrolowaniu jakości układów scalonych, poszukiwaniu uszkodzonych elementów i określaniu rozchodzenia się ciepła po obwodach drukowanych.

Budownictwo

W branży budowlanej termografia znajduje szeroki zakres zastosowań. Najczęściej badania termowizyjne wykorzystuje się w celu zdiagnozowania ewentualnych nieszczelności w okrywie izolacji budynku. Na podstawie obrazu temperaturowego możliwa jest także ocena właściwości budynku w tym zakresie. Do innych popularnych zastosowań termografii w budownictwie zaliczyć można:

 • zlokalizowanie mostków cieplnych w obiektach,
 • znalezienie miejsca wycieków, instalacji wodnych, kanalizacji,
 • zlokalizowanie miejsc przegrzewania się instalacji elektrycznych,
 • wykrywanie wadliwego wykonania centralnego ogrzewania,
 • pomoc w ustalaniu ostatecznej ceny budynku.

Energetyka

Znacznym ułatwieniem w kontroli rozwiązań energetycznych jest właśnie termografia. Pomiary wykonywane z użyciem kamer termowizyjnych pozwalają wykryć połączenia poluzowane, gdzie opór prądu elektrycznego jest większy niż w innych miejscach. Jest to zjawisko negatywne i może wpływać na nieprawidłowe działanie urządzeń energetycznych, a w konsekwencji doprowadzić do trwałego uszkodzenia. Badania termowizyjne wykonywane są także w przeglądach:

 • instalacji niskiego napięcia,
 • instalacji wysokiego napięcia.

Przemysł i ciepłownictwo

Wykorzystanie zjawiska termografii jest bardzo popularne w ciepłownictwie oraz przemyśle. Obraz temperaturowy pozwala na analizowanie obiektów oraz instalacji znajdujących się na terenie przemysłowym, jak też infrastruktury należącej do sieci ciepłowniczej. Kamery termowizyjne są stosowane między innymi w:

 • przeprowadzaniu przeglądów maszyn i urządzeń tj. kotły, wymienniki ciepła;
 • kontrolowaniu szczelności kominów, chłodni, itp.;
 • sprawdzaniu stanu szczelności instalacji technologicznych i rurociągów;
 • sprawdzanie izolacji ogniotrwałej.

Weterynaria

Obraz temperatury pozwala na ocenę zjawisk nieprawidłowych także w organizmie zwierząt. Właśnie dlatego kamery termowizyjne tak dobrze przyjęły się w weterynarii. Pozwalają w sposób nieinwazyjny, a także bezdotykowy sprawdzić stan zdrowia zwierzęcia i wykryć ewentualne ogniska choroby. Termowizja wykorzystywana jest weterynarii między innymi do:

 • lokalizowania stanów zapalnych w organizmie,
 • namierzania zaburzeń krążenia,
 • kontrolowania ogólnej kondycji zwierzęcia,
 • monitorowania procesu rehabilitacji oraz etapów powrotu do zdrowia.


Więcej: Kieszonkowy przewodnik po termografii


Testo Sp. z o.o. ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków tel.: (22) 863 74 01/22 e-mail: kamerytermowizyjne@testo.com.pl
WAŻNE: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Akceptuję cookies na tej stronie.