Zastosowanie kamer termowizyjnych:

Instalacje mechaniczne - łożyska, silniki elektryczne, pasy napędowe

W dziale mechaniki dość często mamy do czynienia z występowaniem niepożądanych tarć lub obciążeń komponentów czego efektem są znaczne wahania temperatur na funkcjonujących podzespołach. O ile współczesna technologia pozwala nam radzenie sobie z takimi problemami, to jak ustrzec się usterki w modułach w których występuje brak przenoszenie obciążeń i tarć przez smary? Jak zdiagnozować złe chłodzenie w układach mechanicznych, niewspółosiowość i problemy z przekładniami czy łożyskami? Tylko dzięki termowizji. Szczegółowa diagnostyka pracy łożysk, silników czy monitorowanie procesu zużycia lub starzenia poszczególnych podzespołów to tylko część z szerokiej gamy możliwości kamery termowizyjnej.

Do tych aplikacji szczególnie proponujemy kamery termowizyjne testo 875i – wyposażone w detektor 160x120 pikseli i czułość termiczną <50 mK z powodzeniem ułatwią wykrycie usterek i zapewnią możliwość szybkiej reakcji co zredukuje koszty wynikające z wystąpienia przyszłych awarii..

Kamery termowizyjne w diagnostyce sieci wysokiego napiecia

 

Laboratoria

W zakładowych działach R&D, jak i na uczelniach wyższych znajdują zastosowanie kamery termowizyjne z najwyższej półki. Tu kluczowe znaczenie mają rozdzielczość, wysoka czułość termiczna i w pełni radiometryczny pomiar video. Przykładowo w kamerze termowizyjnej testo 890 dzięki rozdzielczości termicznej 640x480 pikseli oraz minimalnej odległości pomiaru 10 cm możliwa jest szczegółowa analiza termiczna zmian m.in. na elektronicznych układach scalonych z dokładnością sięgającą nawet 307200 pikseli. Części elektroniczne na płytkach drukowanych stają się coraz mniejsze, a wymagania wobec oddawania ciepła coraz wyższe. Czułość <40 mK zapewnia wykrycie nawet najmniejszych anomalii temperaturowych na badanym układzie a w pełni radiometryczny pomiar pozwala na poklatkową analizę (do 25klatek/s) każdego zdjęcia termowizyjnego zarejestrowanego ujęcia. Tylko termografia pozwala na pełną wizualizację rozkładu temperaturowego całej badanej powierzchni.

Kamery termowizyjne w pomiarach laboratoryjnych

 

Energetyka

Energia elektryczna to bardzo ważny towar, który musi być zawsze dostępny w wystarczających ilościach. Awarie oraz wszelkiego typu usterki sieci elektrycznej mogą stanowić poważne zagrożenie dla zachowania ciągłości jej dostaw. Z tego powodu elektrownie i inne podmioty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej muszą skutecznie zapobiegać wszelkim potencjalnym awariom, które mogłyby zakłócić swobodną dystrybucję energii. W większości przypadków przyczyną występowania anomalii jest zużycie eksploatacyjne materiału, jak również uszkodzenia  mechaniczne. Zwykle są one poprzedzone przegrzaniami spowodowanymi występowaniem zwiększonego oporu, co może zostać wcześnie wykryte m.in. z pomocą termografii. Kamery termowizyjne umożliwiają szybkie i precyzyjne zlokalizowanie wszelkich zmian termicznych występujących na przewodach lub złączach elektrycznych, co ułatwia zapobieganie występowaniu uszkodzeń  i przerw w dostawach energii.

Kamery termowizyjne w energetyce

 

Monitoring linii produkcyjnych

Kamery termowizyjne to niezbędne narzędzia pomiarowe w każdym dziale Utrzymania Ruchu, jak i Zapewnienia Jakości - wszędzie tam, gdzie niezbędne staje się systematyczne kontrolowanie produkcji jak i konserwacja prognostyczna. Dzięki termowizji użytkownik jest w stanie szybko i bezinwazyjnie zlokalizować wszelkie anomalie występujące w poszczególnych komponentach linii produkcyjnej, a także jest w stanie wykryć ciała obce występujące w procesie produkcji.

Kamery termowizyjne w monitoringu produkcji

 

Wysokie temperatury do 1200°C

W przypadku potrzeby wykonywania pomiaru wysokich temperatur testo może zaoferować 2 typy kamer termowizyjnych:

- z zakresem pomiarowym do 550°C m.in.: testo 875-2i, testo 882
- z zakresem pomiarowym do 1200°C m.in.: testo 885-2, tesot 890-2

W obu przypadkach kamery są wyposażone w standardowy zakres pomiarowy do 350°C z możliwością późniejszego rozszerzenia do 550°C lub 1200°C (w zależności od kamery). Dzięki takiemu rozwiązaniu kamera staje się niezbędnym przyrządem pomiarowym nawet w najtrudniejszych aplikacjach.
Pomiar kamerami termowizyjnymi w wysokich temperaturach

 

Instalacje chłodnicze

W chłodnictwie kamera termowizyjna umożliwia pomiar temperatury przegrzania, przechłodzenia, podzespołów instalacji, wypełnienia zbiorników czy też szczegółową diagnostykę elektryki zasilającej układ. Należy pamiętać, iż poziom napełnienia szczelnie zamkniętych zbiorników powinien być cyklicznie monitorowany w celu uniknięcia uszkodzenia maszyn, a co za tym idzie kosztownych przestojów produkcyjnych. Jeżeli poziom płynu w zbiorniku spadnie, urządzenia mogą ulec uszkodzeniu wskutek przegrzania. Mimo posiadania automatycznego systemu kontroli warto zainwestować w termografię jako dodatkowe zabezpieczenie i monitoring procesu.

Kamery termowizyjne w weryfikacji układów chłodniczych

 

Utrzymanie ruchu

Termowizja pozwala szczegółową diagnostykę termiczną instalacji elektrycznych, energetycznych i mechanicznych. Systematyczne wykorzystanie kamer termowizyjnych umożliwi uniknięcie nieprzewidzianych przestojów produkcyjnych. Przegrzania występujące w podzespołach mechanicznych w większości wypadków są spowodowane niewłaściwą regulacją, tarciem, lub zbyt dużymi tolerancjami elementów współpracujących, jak również niewystarczającym smarowaniem. Dzięki wysokiej czułości kamer termowizyjnych testo, szerokiemu zakresowi pomiarowemu i wbudowanej funkcji izotermy anomalie temperaturowe są natychmiast widoczne na wyświetlaczu, ułatwiając bezbłędną i szybką diagnostykę występujących nieprawidłowości.

Kamery termowizyjne w utrzymaniu ruchu

 

Diagnostyka instalacji elektrycznych

W systemach elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia termografia pozwala na szczegółową ocenę stanu cieplnego badanego układu. Nierównomierne obciążenia, uszkodzenia izolacji czy zbyt wysokie natężenie prądu powoduje znaczące zmiany termiczne na instalacji co może skutkować występowaniem awarii i przestojami w funkcjonowaniu instalacji, czyli generowaniem dodatkowych kosztów...

Kamera termowizyjna testo 882 to idealny przyrząd do takich aplikacji. Wysoka czułość termiczna (<50 mK), szerokokątny obiektyw (32°x23°) i zakres pomiarowy temperatury do 550°C pozwalają na szybkie i precyzyjne wykrycie wszelkich anomalii temperaturowych instalacji elektrycznych, przegrzań występujących na stykach, czy zbyt wysokich natężeń przenoszonych przez konkretne podzespoły.

Kamery termowizyjne Testo w kontroli elementów elektrycznych

 

Wady konstrukcyjne budynków

Kamery termowizyjne mają jedną podstawową zaletę a mianowicie pozwalają na szybkie określenie miejsc ucieczki ciepła spowodowanych występującymi w budynku wadami budowlanymi. Termowizja pozwala na bezbłędne określenie położenia mostków cieplnych, nieszczelnych okien, rozwarstwień w izolacji styropianowej budynku, wycieków z ogrzewań podłogowych czy wykrywanie miejsc narażonych na powstawanie zawilgoceń. Ponadto termografia od lat jest doskonałym sposobem na potwierdzenie faktycznego stanu budynku przy odbiorze oraz daje nam możliwość sprawdzenia prawidłowego zastosowania reguł budowlanych przez wykonawcę w praktyce. Do wykrywania wad konstrukcyjnych polecamy nasza nowość - kamery termowizyjne z serii testo 870. Rozdzielczość detektora 160x120 pikseli i czułość termiczna <100mK pozwolą na precyzyjne zlokalizowanie każdych wad budowlanych skutkujących występowaniu anomalii temperaturowych.

 

Uszkodzenia izolacji dachowych

Kamera termowizyjna Testo to idealne narzędzie do badania pęknięć, nieszczelności czy rozwarstwień występujących na powierzchniach dachów płaskich spowodowanych dogłębnym przenikaniem wilgoci. W ciągu dnia zawilgocone pokrycie dachowe jest w stanie znacznie dłużej utrzymać ciepło promieniowania słonecznego niż suche obszary dachu. W godzinach nocnych suche pokrycia będą stygły znacznie szybciej niż obszary zawilgocone. Tylko dzięki termowizji możliwe jest precyzyjne zobrazowanie tych różnic temperatur, pomagając w szybkiej lokalizacji nieszczelności i wadliwej izolacji…

 

Audyty energetyczne

W termografii budynków interesuje nas głównie izolacja termiczna budynku, prawidłowa praca centralnego ogrzewania, przeciążenia na instalacjach i zawilgocenia w pomieszczeniach. Termowizja to idealne rozwiązanie, które pozwala na szybkie i efektywne wykrycie straty ciepła w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Dzięki rozdzielczości detektora 160x120 pikseli (testo 875i) i wysokiej czułości termicznej termicznej (<50mK) kamery termowizyjne testo umożliwiają diagnostykę wadliwej izolacji, mostków ciepła oraz uszkodzeń budynku. Są to idealne narzędzia do zapisu i dokumentowania strat ciepła wynikających z wadliwego montażu zewnętrznych drzwi i okien, rolet, wnęk z grzejnikami, nieprawidłowej konstrukcji dachu czy skorupy samego budynku. Kamera termowizyjna Testo to narzędzie do obszernej diagnozy oraz zastosowań konserwacyjnych, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest doradztwo energetyczne.

 

Instalacje ogrzewania podłogowego

Kamery Termowizyjne są również stosowane w przypadku uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania, pękniętych rur doprowadzających wodę, czy wad ogrzewania podłogowego. Za pomocą termowizji możliwe jest wskazanie położenia wadliwego złącza, pękniętej rury (z ciepła wodą), czy zapowietrzonego lub zatkanego żebra w kaloryferze. Kamery termowizyjne Testo umożliwiają szybką i bezinwazyjną lokalizację źródła wycieku, redukując do minimum koszty remontu.

 

Monitoring instalacji fotowoltaicznych

Cykliczne  badania  termowizyjne są niezbędnym warunkiem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania każdej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki termowizji możliwa jest weryfikacji pracy całej instalacji, przegrzewania poszczególnych ogniw, czy diod typu bypass. Należy pamiętać iż awaria poszczególnych ogniw w szeregu ma znaczący wpływ na sprawność całego modułu czy baterii, zatem ich wczesne wykrycie pozwoli na zapewnienie 100% sprawności instalacji przez cały czas eksploatacji. Kamery termowizyjne Testo umożliwiają szybką  lokalizację najcieplejszych ogniw i równoczesne wykrycie wadliwych elementów.
 

 

Lokalizacja zawilgoconych powierzchni - wilgotność

Kamery termowizyjne testo umożliwiają wykrywanie powierzchni narażonych na powstawanie zawilgoceń a w późniejszy czasie i pleśni. Do kamery wprowadzane są 2 parametry: temperatura i wilgotność powietrza (ręcznie lub poprzez zewnętrzną sondę do pomiaru T/RH), kamera kalkuluję punkt rosy a na wyświetlaczu otrzymujemy pełny obraz rozkładu zmian temperatury i wilgotności na badanej powierzchni.

 


Testo Sp. z o.o. ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków tel.: (22) 863 74 01/22 e-mail: kamerytermowizyjne@testo.com.pl
WAŻNE: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Akceptuję cookies na tej stronie.